tego regal

Rozpocza si budowa demokracji w Hiszpanii.
Jest cigle ywych kilka jzyków regionalnych, z nich najwaniejszy to kataloski, uywany na wschodzie.
Rednie opady latem to: czerwiec i lipiec 0 mm, sierpie 1mm.
Zdrowie i bezpieczestwo Niestety Hiszpania zagroona jest terroryzmem.To z naszego (turystycznego) punktu widzenia gówna midzy nimi rónica.Wasne lekarstwa pozwalaj unikn dyskusji z aptekarzem w obcym jzyku, a warto pamita, e lokalnie leki maj czsto inne nazwy ni w Polsce.Mowa ciaa w takich chwilach pomaga.My lubimy sami sobie organizowa wakacje, wic od lat wynajmujemy apartamenty w miejscach docelowych i z nich organizujemy wycieczki objazdowe.
Generalnie poywienie jest drosze w Hiszpanii ni w Polsce, ale niektóre ceny.Faites un noeud solide mais ne coupez pas le fil sube descuento estudiante restant.Wystpuj oczywicie jej róne wersje regionalne.Wyspy maj swoje kody dróg,.Rembourrez avec la ouatine.Tapas to w hiszpaskiej kuchni szeroki wachlarz przeksek.To czas walki o wadz, sukcesj, czas rewolt i wewntrznych wojen, a take krótki moment (1 rok) zaistnienia regalo perro de caza badajoz 1-szej republiki.Rednie temperatury latem to: czerwiec 20C, lipiec 21C, sierpie 23C.Dla informacji podaj adres strony ze rednimi cenami paliwa w Unii.Wane hiszpaskie lotniska to Madryt i Barcelona, ale take mona dolecie do Sewilli, czy Malagi.
Deszcze padaj gównie na pónocy, w górach oraz na pónocnym-zachodzie.
Flamenco to miks wpywów andaluzyjskich, cygaskich, bizantyskich, a take sefardyjskich ydów i Maurów.